Systemy Informatyczne dla Firm

Szybki kontakt mailowy help@matiga.pl Szybki kontakt telefoniczny +48 509 916 058

Projekty

CMMS System Utrzymania Ruchu

• Computerised Maintenance Management System
• Do głównych zadań naszego Oprogramowania CMMS należy :
• - zarządzanie rejestrem wyposażenia przedsiębiorstwa,
• - zarządzanie rozliczeniem, zakupami i sprzedażą wyposażenia,
• - planowanie przeglądów i innych czynności obsługowych wyposażenia,
• - zarządzanie procedurami nadzoru wyposażenia i inną dokumentacją,
• - rejestracja zdarzeń związanych z utrzymaniem wyposażenia produkcyjnego i • pomiarowego w tym awarie/remonty/przeglądy itp.,
• - zarządzanie personelem służb utrzymania ruchu w tym harmonogramem pracy,
• - wsparcie realizacji projektów związanych z utrzymaniem ruchu np.
• i inne

RCP Rejestracja Czasu Pracy

• System przyporządkowuje pracownika do miejsca pracy / harmonogramu i etapu pracy , liczy wczasie rzeczywistym wynagrodzenia wraz z wszystkimi dodatkami , dodatki są konfigurowalne przezoperatorów systemu.
• Pilnuje rozliczenia nadgodzin/akordu/normy oraz blokuje rozpisywanie godzin,według wzorca ustalonego przez operatora systemu.
• Użytkownicy mają dostęp zdalny do systemu oraz mają ustalony reżim czasowy odnośnie wprowadzania danych do systemu , przekroczenie czasów skutkuje blokadą dostępu do systemu ,
• Dodatki są naliczane automatycznie przez System w koincydencji z obecnością. System na każdy dzień podaje stan zatrudnionych osób , oraz podaje stan osób które w danym dniu są w pracy , na urlopie ,itp. albo są nieobecne, w powiązaniu z miejscem wykonywania pracy.
• Każdy z użytkowników widzi wszystkie zdarzenia związane z pracownikiem , łącznie ze szkoleniami ,badaniami , pozostałym i wykorzystanym urlopie itp.
• System podaje dane o pracownika/pracowników, tj mediany pracy , wynagrodzenia itp.
• System przyporządkowuje podwykonawców do miejsc prac y wraz z harmonogramem płatności dla podwykonawców, załącznikami i w powiązaniu z systemem obiegu dokumentów

SEOD System Obiegu Dokumentów

• Dziennik/Faktury / Dokumenty jest systemem klasy BPM (Business Process Management) do procesowego obiegu pracy, skanowania, obiegu, dekretacji analitycznej i archiwizacji dokumentów.
• Pozwala definiować i sterować ścieżkami obiegu dowolnych typów dokumentów oraz kontrolować etapy wykonania zadań.
• Oferuje m.in. wsparcie dla pracy grupowej, zarządzanie procesami, skrzynki pracownicze, dzienniki podawcze, obsługę CRM i inne procesowo zorientowane funkcje
SEOD Archiwum • moduł pozwalający na repozytowanie dokumentów związanych z prowadzeniem firmy w formie elektronicznej , drzewiasta struktura dokumentów pozwala na szybkie wyszukiwanie głównych węzłów dokumentów, każdy dokument posiada zestaw praw jednoznacznie definiujący dostęp do niego dla użytkowników i grup użytkowników
Seod Harmonogramy moduł rozszerzający funkcjonalność obiegu pracy stosowany do zarządzania prowadzonymi projektami. • Pozwala na tworzenie wielu typów i rodzajów projektów (np. medialne,budowlane, inwestycyjne, produkcyjne i inne) wraz z pełną - drzewiastą strukturą dokumentów z nimi związanych. • Oferuje możliwości tworzenia różnorodnych typów, rodzajów i wersji kalkulacji lub kosztorysów.,czasowo kosztowo przestrzennych Może współdziałać z modułami do budżetowania oraz harmonogramowania, rejestracji i dekretacji czasu pracy.

SSB System Sprzedaży Biletów

System Sprzedaży Biletów Towarów i Uslug wraz ze sprzedażą online

SEOP kliknij przejdziesz do nowej strony

System Obsługi i automatyzacji pracy w placówkach prywatnych i oświatowych
informacje dotyczące gwarancji i licencji dostępne są na stronie http://seo-p.pl/
więcej informacji wkrótce

Produkcja

• Oprogramowanie dla firm produkcyjnych wspierające je w procesie zarządzania i produkcji.
• System jest odpowiedzialny za zwiększenie przychodów, zmniejszenia kosztów i w efekcie podniesienia zysku osiąganego w określonym czasie.
• Proces produkcyjny, na który składają się koszty surowców, materiałów, usług,robocizny, koszty eksploatacji narzędzi, maszyn i urządzeń są w jednoznaczny sposób odwzorowane w systemie i dostępne w czasie rzeczywistym dla użytkownika.

Tutoriale

W tej sekcji znajdują się materiały szkoleniowe i instrukcje, przypominamy o włączeniu dźwięku , prawy dolny róg ikona głośnika, Pierwszy kurs zajęcia online

O Nas

O NAS

Programy do wszystkiego są do niczego. Dlatego w naszym portfolio nie ma niezadowolonych klientów.
Indywidualne podejście do każdego projektu , połączone ze szczegółową analizą marketingową, jest dla nas strategiczne.
Sprawna komunikacja pomiędzy współpracownikami i dobra znajomość potrzeb Klienta znacznie przyśpieszają procesy twórcze i gwarantują wysoki poziom świadczonych usług, dlatego tworzymy stałe zespoły zadaniowe dla kluczowych klientów.
Konsekwentne działania według tych założeń zaprocentowało stale rosnącą grupą lojalnych klientów Naszej Firmy. Satysfakcja naszych Klientów jest dla nas najważniejsza. Dlatego dużo czasu poświęcamy na rozwój naszych własnych produktów, aby móc sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom
Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu projektowego lub jesteś firmą która chce nawiązać współpracę jako nasz podwykonawca albo chciałbyś zostać naszym dilerem prosimy o kontakt 509 916 058 lub mail it@matiga.pl

Dane Firmy

  •   +48 509 916 058
  •  +48 789 089 090
  •   it@matiga.pl.
  •   skretariat@matiga.pl.
  •   ksiegowosc@matiga.pl.
  •   Siedziba Główna .
  •   87-500 Rypin .
  •   Odziały Toruń / Koszalin .

Kontakt

Kontakt mailowy