MATIGA SYSTEM

Systemy Informatyczne


    

Newsleter
RCP Zakończyliśmy testy naszego nowego systemu Rejestracji Czasu Pracy i Naliczania Wynagrodzeń. Obecna wersja umożliwia współpracę z rejestratorami RCP ,dostępnymi na naszym rynku w tym z rejestratorami IP. System umożliwia oprócz pracy z czytnikami RCP, również pracę ze skanerami kodów kreskowych. W takiej konfiguracji ,wystarczy użytkownikom wydrukować tylko kody kreskowe i je spersonalizować np dodając zdjęcie.
Workflow Obiegi Dokumentów Zakończyliśmy zmiany w systemie , aktualna wersja na belce ma informację 10-02-2017r,prosimy o sprawdzenie swojej wersji i aktualizację
iPinb Inspektoraty Budowlane Nowa wersja dostępna będzie w połowie września
SSB System Sprzedaży Biletów Zakończyliśmy zmiany w systemie , aktualna wersja na belce ma informację 04-03-2017r , prosimy o sprawdzenie swojej wersji i aktualizację.
PRODUKCJA Zakończyliśmy zmiany w wersji Produktywnej , aktualna wersja na belce ma informację 1.00.14, prosimy o sprawdzenie swojej wersji i aktualizację. Jednocześnie przypominamy , wersja wymaga Frameworka w wersji 4.5
CMMS System Utrzymania Ruchu Zakończyliśmy zmiany w systemie , aktualna wersja ma informację 12-03-2017r, prosimy o sprawdzenie swojej wersji i aktualizację
Nowe Oprogramowanie
Nowe Moduły : Analizy, Newsletter, BiletChecker Planowane Aktualizacje
QES - system kontroli jakości / 06/2017
FSK / Pareto /01/2018
RKB Rozliczenie Kosztów Budów / 10/2017
PRACA
Aktualnie poszukujemy do pracy w naszej firmie Programisty - WPF C#
Handlowca - mile widziane doświadczenie w branży IT
Telemarketera - umawianie spotkań , rozbudowa istniejącej bazy kontrahentów
CV prosimy przesyłać na adres : praca@matiga.pl
Opisy Wybranych Modułów
CMMS System Utrzymania Ruchu
 • Computerised Maintenance Management System
 • Do głównych zadań naszego Oprogramowania CMMS należy :
 • - zarządzanie rejestrem wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • - zarządzanie rozliczeniem, zakupami i sprzedażą wyposażenia,
 • - planowanie przeglądów i innych czynności obsługowych wyposażenia,
 • - zarządzanie procedurami nadzoru wyposażenia i inną dokumentacją,
 • - rejestracja zdarzeń związanych z utrzymaniem wyposażenia produkcyjnego i
 • pomiarowego w tym awarie/remonty/przeglądy itp.,
 • - zarządzanie personelem służb utrzymania ruchu w tym harmonogramem pracy,
 • - wsparcie realizacji projektów związanych z utrzymaniem ruchu np.
 • i inne
RCP Rejestracja Czasu Pracy
 • System przyporządkowuje pracownika do miejsca pracy / harmonogramu i etapu pracy , liczy wczasie rzeczywistym wynagrodzenia wraz z wszystkimi dodatkami , dodatki są konfigurowalne przezoperatorów systemu.
 • Pilnuje rozliczenia nadgodzin/akordu/normy oraz blokuje rozpisywanie godzin,według wzorca ustalonego przez operatora systemu.
 • Użytkownicy mają dostęp zdalny do systemu oraz mają ustalony reżim czasowy odnośnie wprowadzania danych do systemu , przekroczenie czasów skutkuje blokadą dostępu do systemu ,
 • Dodatki są  naliczane automatycznie przez System w koincydencji z obecnością. System na każdy dzień podaje stan zatrudnionych osób , oraz podaje stan osób które w danym dniu są w pracy , na urlopie ,itp. albo są nieobecne, w powiązaniu z miejscem wykonywania pracy.
 • Każdy z użytkowników widzi wszystkie zdarzenia związane z pracownikiem , łącznie ze szkoleniami ,badaniami , pozostałym i wykorzystanym urlopie itp.
 • System podaje dane o pracownika/pracowników, tj mediany pracy , wynagrodzenia itp.
 • System przyporządkowuje podwykonawców do miejsc prac y wraz z harmonogramem płatności dla podwykonawców, załącznikami i w powiązaniu z systemem obiegu dokumentów.
SEOD System Obiegu Dokumentów
 • Dziennik/Faktury / Dokumenty  jest systemem klasy BPM (Business Process Management) do procesowego obiegu pracy, skanowania, obiegu, dekretacji analitycznej i archiwizacji dokumentów.
 • Pozwala definiować i sterować ścieżkami obiegu dowolnych typów dokumentów oraz kontrolować etapy wykonania zadań.
 • Oferuje m.in. wsparcie dla pracy grupowej, zarządzanie procesami, skrzynki pracownicze, dzienniki podawcze, obsługę CRM i inne procesowo zorientowane funkcje
SEOD Archiwum
 • moduł pozwalający na repozytowanie dokumentów związanych z prowadzeniem firmy w formie elektronicznej , drzewiasta struktura dokumentów pozwala na szybkie wyszukiwanie głównych węzłów dokumentów, każdy dokument posiada zestaw praw jednoznacznie definiujący dostęp do niego dla użytkowników i grup użytkowników.
Seod Harmonogramy moduł rozszerzający funkcjonalność obiegu pracy stosowany do zarządzania prowadzonymi projektami.
 • Pozwala na tworzenie wielu typów i rodzajów projektów (np. medialne,budowlane, inwestycyjne, produkcyjne i inne) wraz z pełną - drzewiastą strukturą dokumentów z nimi związanych.
 • Oferuje możliwości tworzenia różnorodnych typów, rodzajów i wersji kalkulacji lub kosztorysów.,czasowo kosztowo przestrzennych Może współdziałać z modułami do budżetowania oraz harmonogramowania, rejestracji i dekretacji czasu pracy.
 • Do wizualizacji wykorzystuje wykres Gantta, wraz z wskaźnikami zaawansowania projektu, rozwiązanie pozwalające na harmonogramowanie irezerwacje zasobów wraz z definiowaniem dowolnych typów kalendarzy.
 • Umożliwia planowanie obciążeń oraz rejestrację i dekretację czasów pracy zasobów firmy m.in. dla zaawansowanych potrzeb controllingu i analiz
iProdukcja,
 • Oprogramowanie dla firm produkcyjnych wspierające je w procesie zarządzania i produkcji.
 • System jest odpowiedzialny za zwiększenie przychodów, zmniejszenia kosztów i w efekcie podniesienia zysku osiąganego w określonym czasie.
 • Proces produkcyjny, na który składają się koszty surowców, materiałów, usług,robocizny, koszty eksploatacji narzędzi, maszyn i urządzeń są w jednoznaczny sposób odwzorowane w systemie i dostępne w czasie rzeczywistym dla użytkownika.
Głównymi atutami systemu są:
 • · Informacja o każdym procesie zachodzącym w firmie;
 • · Planowanie ,harmonogramy, kalkulacje
 • · Graficzne harmonogramowanie zleceń i operacji na diagramie Gantta
 • · Gromadzenie informacji o produkcji bezpośrednio na poziomie operacyjnym
 • (na hali produkcyjnej)
 • · Rozliczenie kosztów produkcji po każdym etapie realizacji
 • · Czasy pracy , norma, odchylenia od normy
 • · QES System kontroli jakości
 • · FMEA analiza rodzajów i skutków możliwych błędów.
 • · Łańcuch dostaw i bufory czasowe
 • · Elastyczny sposób ułożenia planu analiz
 • · Magazyny wysokiego składowania, kody kreskowe, wielowymiarowe, RFID itp
 • · Krótki czas wdrożenia;
 • · Niskie koszty eksploatacji systemu, brak ukrytych opłat
 • · Wysoka jakość, natychmiastowa pomoc online, telefon 24H
 • · Szybki zwrot z inwestycji;
 • · Łatwość integracji z dowolnymi systemami Zamawiającego
 • · Otwarta architektura systemu , pozwalająca na dopisanie nowych
 • funkcjonalności
 • · Moduły dodatkowe takie jak Bilans Maszyn, Bilans Zatrudnienia, Handel, CRM
 • Wyposażenie, Obieg Dokumentów itd
 i-PINB
 • System PINB jest aplikacją obiegu dokumentów (workflow) przeznaczona dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.
 • Jej głównym celem jest rejestrowanie pism przychodzących do kancelarii, zakładanie i zarządzanie sprawami związanymi z korespondencją przychodzącą, oraz tworzenie własnych dokumentów w obrębie prowadzonych spraw wraz z rejestracją wyjścia przez kancelarię. Program posiada metrykę.
Zespół
W skład naszego zespołu wchodzą :

 • Programiści C#, PHP, Java, ASP Net
 • Wdrożeniowcy Systemy MRP I i II, ERP, HR
 • Handlowcy
 • Telemarketerzy
 • zapraszamy do kontaktu z Nami
makieta teczki

O Nas

Nie pracujmy dla pieniędzy, niech one pracują dla nas. Autor: Robert Kiyosaki

Wiemy , że :

Programy do wszystkiego są do niczego. Dlatego w naszym portfolio nie ma niezadowolonych klientów.   Indywidualne podejście do każdego projektu , połączone ze szczegółową analizą marketingową, jest dla nas strategiczne. Sprawna komunikacja pomiędzy współpracownikami i dobra znajomość potrzeb Klienta znacznie przyśpieszają procesy twórcze i gwarantują wysoki poziom świadczonych usług, dlatego tworzymy stałe zespoły zadaniowe dla kluczowych klientów. Konsekwentne działania według tych założeń zaprocentowało stale rosnącą grupą lojalnych klientów Naszej Firmy. Satysfakcja naszych Klientów jest dla nas najważniejsza. Dlatego dużo czasu poświęcamy na rozwój naszych własnych produktów, aby móc sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom.

Dane Firmy

 • +48 789 089 090
 • Siedziba Główna
 • ul. Lissowskiego 12/7
 • 87-500 Rypin
 • ODDZIAŁY :
 • TORUŃ / KOSZALIN
  • it@matiga.pl
  • monika@matiga.pl
  • handel@matiga.pl
  • skretariat@matiga.pl
  • ksiegowosc@matiga.pl

   PORTFOLIO

   Krótki przegląd programów które zaprojektowaliśmy

   SEOD / ePINB

   System Elektronicznego Obiegu Dokumentów dla Firm System Obiegu Dokumentów dla PINB Elektroniczne Archiuwum

   RCP

   System Rejestracji Czasu Pracy i Naliczania Wynagrodzeń

   CMMS

   System Utrzymanie Ruchu Maszyn i Urządzeń Rozliczanie i Planowanie Czasu Pracy Floty , Maszyn. System Analiz Wielowymiarowych

   M-PRODUKCJA

   Produkcja MRP/ERP FMA, FSK, Pareto, QES

   e-SPRZEDAŻ

   System Sprzedaży Biletów System Sprzedaży Towarów i Usług

   BUDOWLANKA

   Harmonogramy Budowy / Zamówienia / Kosztorysy System Sprzedaży Mieszkań

   Kontakt
   Napisz do nas :
   szybki kontakt 789 089 090
   it@matiga.pl
   handel@matiga.pl
   skretariat@matiga.pl
   ksiegowosc@matiga.pl
   cropped-logo.jpg Bez nazwy 1 Bez nazwy 2 Bez nazwy 3 Bez nazwy 4